Databeskyttelsespolitik og GDPR

ProData Consult er forpligtet og dedikeret til at beskytte privatlivet og fortroligheden af alle medarbejdere, kunder, konsulenter og forretningspartnere. Det gør vi med den største respekt og alvor. Sikkerheden af dine data er vores prioritet.

Vi overholder de højeste standarder for dataintegritet og informationssikkerhed for at sikre at vores kunders og konsulenters data er beskyttet. Vi har en ISAE 3000 GDPR revisionserklæring, der bekræfter vores overholdelse af de europæiske lovgivningsmæssige standarder for behandling af personoplysninger. Grundlæggende er revisionserklæringen en bekræftelse på at vi overholder og efterlever bestemmelserne i den europæiske databeskyttelsesforordning (EU GDPR).

Tjenesterne vi tilbyder vores kunder overholder ligeledes de højeste standarder. Vi er stolte af vores ISAE 3402 revisionserklæring, som dokumenterer, at alle processer relateret til vores Nearshoringydelser overholder ISO 27001 standarden og løbende overvåges og forbedres

Data-Privacy
OR_CSR

CSR politik

ProData Consult har forpligtet sig til at tilpasse strategi og forretningsdrift til FN’s retningslinjer for menneske- og arbejdstagerrettigheder (UN Guiding Principles for Business and Human Rights), samt OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. Vi vil forebygge negative indvirkninger på menneskerettigheder, miljø og forretningsetik (anti-korruption).

Environmental & quality policy

Code of Conduct for forretningsrelationer

Her kan du finde vores Code of Conduct for forretningsrelationer. Vi forventer, at alle vores forretningsforbindelser (kunder, leverandører og konsulenter) tilpasser deres aktiviteter i overensstemmelse med dette.

Vi støtter

UNGC_web

UN Global Compact

Transparency int_web

Transparency international

Amnesty_web

Amnesty international

Unicef_web

Unicef

UNGC_web

UN Global Compact

UN Global Compact er verdens største CSR initiativ. ProData Consult har været et stolt medlem siden 2014. Medlemskabet forpligter ProData Consult og tusinde af andre medlemmer til hvert år at kommunikere om fremskridt (COP). Dette inkluderer, hvordan vi som virksomhed har taget eller planlægger at implementere de ti principper indenfor hver af de tre områder (menneskerettigheder, miljø, anti-korruption).

Vi opfylder stolt vores ansvar og forpligtelse indenfor sociale forhold, medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder og miljømæssig bæredygtighed. Lær mere i vores meddelelse om fremskridt.

Del dine tanker med os

Selvom vi gør vores ypperste for at gøre de rigtige ting, så kan vi stadig blive bedre. Vi hører derfor gerne fra dig, enten hvis du har ros og forslag, eller hvis vi ikke lever op til vores forpligtelser

Del din feedback med os

ManagedService_Dialogue