ISTQB Tester

Når du vil sikre dig det bedste resultat i udviklingen af nyt software, er en ISTQB Tester uundværlig som testressource. En ISTQB Tester er certificeret til at teste IT software for at sikre, at kvaliteten lever op til forventningerne.

Med en ISTQB Tester fra ProData Consult får du:

- Kvalitetssikring af IT software med ISTQB standarder

- Mulighed for at opdage og rette potentielt dyre fejl undervejs

- Understøttelse af en agil udviklingsproces med effektiv tilpasning

- Smidig integrering mellem eksisterende IT og nyt software

it-competence_1
it-competence_1

Hvad kan en ISTQB Tester?

En ISTQB Tester er afgørende for at kvalitetssikre software både under og efter udviklingsprocessen. Som ISTQB Tester kan man opdage fejl, der ikke kan ses med det blotte øje, men som kan have store konsekvenser.

ISTQB er en forkortelse for International Software Testing Qualifications Board - den ledende organisation inden for certificering af softwaretest-kompetencer. ISTQB certificering er en efterspurgt og internationalt anerkendt certificering, der giver Testere de fornødne kompetencer til alle former for software-tests. En ISTQB Tester ved præcis, hvordan man griber testarbejdet an i forhold til planlægning og gennemførelse, så testen bliver effektiv og lever op til alle forventninger.

En ISTQB softwaretest certificering giver et solidt kendskab til alle facetter af softwaretest; herunder testfaser, testteknikker og teststyring. Vælger du en ISTQB Tester får du det maximale ud af et software testforløb. Samtidig sikrer du dig et testforløb uden forsinkelser, som for nogle software-udviklingsprojekter ellers er uundgåeligt. ISTQB Testere har kompetencerne til at sikre et gnidningsfrit og effektivt testforløb, fordi ISTQB certificeringen har givet dem værktøjerne til at udarbejde og gennemføre strukturerede tests. En ISTQB Tester kan helt praktisk afdække og dokumentere, om softwaren udfører de tiltænkte opgaver korrekt, og hvordan softwaren opleves fra brugerens perspektiv. Desuden kan en ISTQB Tester hjælpe med at tilpasse den nye software, så den let kan implementeres og integreres i de eksisterende IT-miljøer.

Med fokus på professionel kvalitetssikring af software kan en ISTQB Tester hjælpe dig med at:

- Sikre, at kvalitet, funktionalitet og design lever op til målsætningerne

- Opdage og tilrette fejl undervejs

- Få en effektiv softwareudvikling

- Integrere det nyudviklede software i organisationen

Softwaretest er en naturlig del af en agil udviklingsproces, og en ISTQB Tester befinder sig godt i en agil udviklingsproces. Agile processer indebærer effektive omstillinger, eksempelvis hvis teststrategien ændres undervejs. Dette er en ISTQB Tester rustet til at håndtere professionelt.

Hvordan arbejder en ISTQB Tester?

En ISTQB Tester anvender testværktøjer (software til kvalitetsstyring), der kan standardisere tests, så omkostningerne reduceres, og kvaliteten på IT-løsningen optimeres effektivt. Værktøjerne giver desuden mulighed for at udarbejde en effektiv og sikker dokumentation på den testede softwares kvalitet og risikoområder. Værktøjerne rummer også muligheder for automatiserede testforløb, der sørger for, at tests gennemføres løbende og skemalagt undervejs i udviklingsprocessen. Desuden udgør de en værdifuld platform for samarbejdet mellem Tester og Udvikler, således at kommunikationen og samarbejdet om testens resultater bliver præcis og effektiv. Det er vigtigt at anvende et testværktøj, der passer til organisationen og det eksisterende IT-miljø for at opnå den mest optimale proces omkring tests. En ISTQB Tester kan rådgive dig i anvendelsen af testværktøjer alt efter, hvilken type software, der er tale om.

Det kan være relevant at gennemføre tests på flere tidspunkter i en udviklingsproces - alt afhængigt af succeskriterierne for softwaren. Men ved løbende at anvende ISTQB Testere kan du imødekomme funktionelle udfordringer og dermed opnå effektiv og fleksibel proces. ProData Consult råder over et team af erfarne ISTQB Testere, der kan træde til præcis på de tidspunkter i udviklingsprocessen, hvor der er brug for at teste din IT-løsning. Anvender du en ISTQB Tester undervejs, kan du lettere overholde tidsplanen og det planlagte tidspunkt for implementeringen.

Du kan nøjes med én ISTQB Tester, men du kan med fordel engagere flere ISTQB Testere på ét samlet hold. Omkring ISTQB Testeren finder man ofte andre nøglepersoner, der blandt andet sikrer, at testen udføres under de rette rammer, og at testens resultater bringes i anvendelse i den videre udviklingsproces. Holdet kan bl.a. bestå af WebudviklereTest Managers og Scrum Masters, der samarbejder om udviklingsprojektet.

Find din Tester her

Leder du efter en ISTQB Tester, der kan kvalitetssikre dit næste IT-projekt? Hos ProData Consult dækker vores IT-konsulenter mere end 4.000 IT-kompetencer, og vores specialister kan derfor facilitere stort set alle IT-projekter. Uanset om du er ved begyndelsen eller i slutningen af udviklingsprocessen, kan ProData Consult levere et team af specialiserede Testere med flere certificeringer; herunder ISTQB. ProData Consult sætter dig i forbindelse med en kvalificeret ISTQB Tester i løbet af blot 24 timer, som sikrer at du:

- Opnår en effektiv proces omkring software tests

- Får et kvalitetssikret resultat med de efterspurgte ISTQB standarder

- Undgår dyrebare fejl i udviklingsprocessen

- Får en gnidningsfri implementering af nyt software i dit nuværende IT miljø