Tester IT-konsulent

Når du vil sikre dig det bedste resultat i udviklingen af nyt software, er en Tester uundværlig! En Tester er specialiseret i at teste IT software for at sikre, at kvalitet og design lever op til forventningerne, inden softwaren sættes i produktion og lander i hænderne på brugerne.

Med en Tester fra ProData Consult får du:

- Kvalitetssikring af IT software og hardware under udviklingsprocessen

- Identificering og rettelser af funktionelle og designmæssige fejl undervejs i test- og udviklingsprocessen

- Understøttelse af en agil udviklingsproces med effektiv tilpasning

- Smidig integrering mellem eksisterende og nyt software

it-competence_6
it-competence_8

Hvad kan en Tester?

En Tester er som nævnt ekspert i at teste både IT software og hardware med det formål at sørge for, at henholdsvis kvalitet og design opfylder de fastsatte krav, inden processen med produktion og implementering igangsættes. En IT Tester er afgørende for at opdage funktionelle og designmæssige fejl, som kan have store konsekvenser for resultatet. En Tester kan blandt andet afdække, om softwaren udfører de tiltænkte opgaver korrekt, og hvordan den opleves fra brugerens perspektiv. Desuden kan en Tester hjælpe med at tilpasse den nye IT-løsning, så den problemfrit kan implementeres og integreres i det nuværende IT-miljø.

En Tester indgår som en naturlig del af en agil udviklingsproces og sikrer, at:

- Kvalitet, funktionalitet og design lever op til målsætningerne

- Dyre fejl opdages undervejs og rettes

- I opnår en effektiv udvikling og løbende kvalitetssikring

- Det nyudviklede software integreres problemfrit i organisationen

At teste er en naturlig del af en agil udviklingsproces, der har effektiv omstilling som omdrejningspunkt. Det kan være relevant at gennemføre tests på flere tidspunkter i en udviklingsproces - alt afhængigt af succeskriterierne for softwaren. Ved løbende at teste kan du imødekomme funktionelle udfordringer og dermed opnå en mere effektiv og fleksibel proces. På den måde kan du sikre dig at imødekomme kvalitetsudfordringer under udviklingen, og ikke efter softwaren er taget i brug, hvor ændringsomkostningerne sandsynligvis vil være større.

ProData Consult har samlet et team af erfarne testspecialister, der kan træde til i udviklingsprocessen, når der er brug for at teste din IT-løsning. Fordelen ved en ekstern Tester er, at du får en yderst dedikeret og fleksibel kompetence, der hurtigt kan assistere, når du er klar til at få foretaget tests omhandlende kvaliteten af en nyudviklet software. Anvender du en Software Tester undervejs, kan du lettere overholde tidsplanen og sikre, at softwaren implementeres til den planlagte deadline.

Hvordan arbejder en Tester?

Alt afhængigt af, hvilket tidspunkt i udviklingsprocessen der testes på, kan der være fokus på forskellige parametre og succeskriterier for softwaren. ProData Consults Testere anvender professionelle testværktøjer, der udarbejder en effektiv og sikker dokumentation af den testede softwares kvalitet og risikoområder.

Det er vigtigt at anvende et testværktøj, der passer til organisationen og det eksisterende IT-miljø, for dermed at opnå den optimale proces omkring tests. ProData Consults Testere har certificeringer og ekspertkompetencer inden for flere værktøjer og kan rådgive om anvendelse af bl.a.:

- HP Quality Center

- Quality Test Pro

- Selenium

Testværktøjerne er integreret software, som er designet til at styre kvaliteten af den nyudviklede IT-løsning. Testværktøjerne standardiserer tests, så omkostningerne reduceres, og kvaliteten af IT-løsningen optimeres effektivt. Værktøjerne rummer også mange muligheder for automatiserede testforløb, der sikrer, at tests gennemføres løbende og skemalagt undervejs i udviklingsprocessen. ProData Consults Testere er eksperter i at anvende testværktøjerne til at opnå et effektivt og udbytterigt testforløb. Desuden giver værktøjerne en værdifuld platform for samarbejdet mellem Tester og Udvikler, således at kommunikationen og samarbejdet om testens resultater bliver præcis, og ikke mindst effektiv.

Du kan vælge at benytte én Tester, men med fordel kan flere Testere engageres for at samle spidskompetencer og specialistviden på ét samlet hold. Holdet kan tilpasses, så det matcher den software, du ønsker at udvikle, og de certificeringer, du har brug for. En Tester har en afgørende rolle for udviklingen af software, men omkring Testeren finder man også andre nøglepersoner, der blandt andet sikrer, at testen udføres under de rette rammer, og at testens resultater bringes i anvendelse i den fremadrettede udviklingsproces. Disse nøglepersoner inkluderer bl.a. WebudviklereTest Managers og Scrum Masters.

Find din Tester her

Mangler du én eller flere Testere til at kvalitetssikre dit næste IT-projekt? Hos ProData Consult dækker vores IT-konsulenter mere end 4.000 IT-kompetencer, og vores specialister kan derfor facilitere stort set alle IT-projekter. Uanset om du er ved begyndelsen eller slutningen af udviklingsprocessen, kan ProData levere et team af specialiserede Testere med flere forskellige certificeringer. ProData Consult sætter dig i forbindelse med en kvalificeret Tester i løbet af blot 24 timer, og vi sikrer at du:

- Undgår dyrebare fejl i udviklingsprocessen

- Opnår en effektiv proces omkring tests

- Sikrer en god kvalitet og brugeroplevelse af dit nye software

- Får en gnidningsfri implementering af nyt software i dit nuværende IT miljø