Test Manager

Ønsker du professionel og struktureret håndtering og ledelse af software tests, har du brug for en Test Manager, som kan sikre fremdrift i udviklingen og planlægning af testaktiviteter og -ressourcer.

Med en Test Manager fra ProData Consult får du:

- Effektiv og fokuseret test af software

- Detaljeret planlægning af testforløb

- Kvalificeret styring af Testere

- Understøttelse af en agil testproces med effektiv tilpasning

it-competence_7
it-competence_2

Hvad kan en Test Manager?

En Test Manager er en form for projektleder, der har ansvaret for at lede tests af IT projekter med henblik på at sikre fremdrift i udviklingen. Test Manageren planlægger testens aktiviteter og sikrer størst muligt udbytte af de ressourcer, der er til rådighed, som eksempelvis Testere, teknologi, testværktøjer, tidsplan osv. Som Test Manager er den vigtigste opgave at styre og lede testen og kontinuerligt sikre sig, at testen er på rette spor. Det indebærer styring af én eller flere Testere, som skal eksekvere selve testen. En Test Manager udarbejder også en teststrategi og konkrete testplaner, der er tilpasset de organisatoriske rammer for testforløbet. Teststrategien udarbejdes typisk i samarbejde med ledelsen, der nedsætter forventningerne til testforløbet. En Test Manager har overblik, strukturerer Testernes opgaver og skaber fremdrift i testforløbet. Derfor er en Test Manager altafgørende for at opnå en effektiv og fokuseret test af IT software.

Med stort overblik og fokus på fremdrift vil en Test Manager sørge for:

- Styring af testforløbets aktiviteter og ressourcer

- Struktureret og detaljeret testplan

- Professionel og proaktiv håndtering af testforløbets udfordringer og udbytte

- Planlægning af testens eksekvering

Organisationen er udgangspunktet for Test Managerens arbejde. Det vil sige, at en Test Manager vil skræddersy testforløbet, således at testen altid fokuserer på de dele af softwaren, som er mest kritiske for organisationen og dets arbejdsgange. Test Manageren vil derfor, i samarbejde med virksomheden, udarbejde en strategi, der fokuserer indsatsen der, hvor prioriteringen er højest i forhold til de forretningsmæssige mål.

Fordelen ved at vælge en ekstern Test Manager er, at du får tilført dit udviklingshold en yderst fleksibel kompetence, der kan træde til med det samme. Med en Test Manager fra ProData Consult får du ikke kun en ekspert i styring af testforløbets proces, men også en erfaren IT-konsulent, der kan tilføje værdi til projektet ved at se på udviklingsprojektet med friske øjne. En Test Manager fra ProData Consult har flere års erfaring med IT-projekter og kan derfor også agere kompetent sparringspartner og rådgiver.

Hvordan arbejder en Test Manager?

Test Management handler om at lede og styre et testforløb med henblik på at belyse kvaliteten på projektet.

En Test Manager kan belyse kvaliteten, og dermed være med til at sikre, at fejl findes så tidligt som muligt i udviklingsprocessen. Fundne fejl håndteres løbende undervejs i test- og udviklingsforløbet. Dermed undgås potentielt dyre fejl sent i projektforløbet, for jo tidligere en fejl findes, jo billigere er det at rette den!

ProData Consults Test Managers besidder stor erfaring, som gør dem i stand til at rådgive om, hvilke udfordringer der typisk kan dukke op undervejs, og de kan derfor proaktivt imødekomme disse udfordringer for at mindske risici og ekstra omkostninger.

Da Test Manageren er ansvarlig for at strukturere og fordele arbejdsopgaver, besidder en Test Manager ligeledes gode kommunikative og ledelsesmæssige evner. Test Manageren har også et godt overblik, der sikrer optimal udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed til testforløbet. Som Test Manager skal man være i stand til at administrere og lede sit hold af testere omkring testværktøjer, data, IT-miljøer, organisatoriske rammer og meget mere.

En Test Manager sikrer ikke blot, at testforløbet gennemføres efter planen, men Test Manageren har samtidig kompetencerne til at korrigere undervejs for at opnå en effektiv proces mod slutmålet. Der kan eksempelvis ske ændringer i tilgængeligheden af testressourcer, og så er det vigtigt at have tilknyttet en Test Manager, der kan korrigere testplanen og sikre, at du får det optimale ud af ressourcerne. Løbende styring af testforløbet og dets rammer er altafgørende for successen af testen. Test Manageren styrer som regel en gruppe af Testere, der gennemfører testforløbet med udgangspunkt i den udarbejdede teststrategi.

Find din Test Manager her

Skal du inden for den nærmeste fremtid teste nyt software til dit næste store IT-projekt? Så kan ProData finde den rette Test Manager, der kan styre testforløbet med sikker hånd. Hos ProData Consult dækker vores IT-konsulenter mere end 4.000 IT-kompetencer, og vores specialister kan derfor facilitere stort set alle IT-projekter. ProData Consult sætter dig i forbindelse med en dygtig Test Manager i løbet af blot 24 timer, og vi sikrer at:

- Professionel styring af testforløbets aktiviteter og ressourcer

- En detaljeret og tilpasset strategi for testforløbet

- At testforløbet gennemføres efter planen og reguleres om nødvendigt

- At IT-software gennemtestes grundigt og effektivt