Scrum Master

Ønsker du at arbejde med scrum-processer på et specifikt projekt eller i din virksomhed generelt, har du brug for en Scrum Master!

Med en Scrum Master fra ProData Consult får du:

- Agil udvikling i overensstemmelse med scrum-processens teori, metodologi og retningslinjer

- Struktureret, tværfagligt og selvorganiseret projekthold

- Professionel håndtering af eksterne forstyrrelser, der sikrer og fremmer højest mulig produktivitet

- Primært fokus på proces og fremgang

it-competence_8
it-competence_3

Hvad kan en Scrum Master?

crum-metoden er en agil udviklingsproces, der faciliteres af en Scrum Master som øverst ansvarlig for projektet og i særdeleshed processen. Scrum-metodens udgangspunkt er, at udviklingsfaser ofte er uforudsigelige og til tider er en kompliceret proces. Modsat lineære processer, som vandfaldsmodellen med fastlagte processer, er scrum meget fleksibel i forhold til tidsplaner, deadlines og samarbejde på tværs af faggrupper. Derfor arbejder man i scrum med små iterationer, daglige orienteringsmøder og et visuelt overblik over den samlede arbejdsmængde på tværs af projektholdet.

Med et primært fokus på proces, metode og fremgang, sikrer en Scrum Master samtidig at:

- Holdet har de fornødne værktøjer og ressourcer til at overholde de opsatte deadlines og tidsplaner

- Projektholdet forstår og udfører scrum efter metodologiens retningslinjer

- Der afholdes daglige møder - The Daily Scrum - hvor alle briefes og orienteres

- Arbejdsprocesserne monitoreres

- Holdet har fokus på målet og opnår konsensus om, hvad der skal nås i de opsatte delmål; de såkaldte sprints

Det er dertil en Scrum Masters vigtigste opgave at beskytte holdet fra eksterne distraktioner ved at fungere som en buffer mellem holdet og påvirkninger fra eksterne interessenter. Ved at hjælpe eksterne aktører med at forstå, hvilke interaktioner med scrum projektholdet, der bidrager og hvilke, der skader processen, kan Scrum Masteren sikre og fremme højest mulig produktivitet.

Hvordan arbejder en Scrum Master?

Med fokus på processen håndhæver en Scrum Master scrum-metodens regler, afholder løbende møder (også kendt som The Daily Scrum) og udfordrer konstant projektholdet til at forbedre sig uden at have titlen som hold- eller projektleder i traditionel forstand. En Scrum Master adskiller sig fra en projektleder ved ikke at have et decideret autoritært ledelsesansvar, men i stedet et primært fokus på at lede processen som helhed.

En Scrum Master arbejder i et såkaldt scrum team, som udover Scrum Masteren typisk består af en produktejer og et udviklingshold. Produktejeren er ansvarlig for at maksimere værdien af produktet og arbejdet fra udviklingsholdet. Udviklingsholdet er struktureret og bemyndiget til at organisere og styre deres eget arbejde. Et scrum projekthold er som helhed selvorganiseret, hvilket sikrer, at holdet selv finder frem til, hvordan de bedst muligt udfører og løser den pågældende opgave frem for at blive instrueret af en projektleder eller ekstern leder. Et scrum projekthold besidder ligeledes tværfaglige kompetencer, hvilket gør dem yderst fleksible og uafhængige af eksterne arbejdskræfter. Sammensætningen af scrum projekthold er skabt for at optimere fleksibilitet, kreativitet og produktivitet gennem hele scrum-processens forløb. Sammensætningen resulterer ofte i en arbejdssynergi, hvor holdet udvikler og leverer produkter iterativt samt fokuserer på mål og leverancer.

En god Scrum Master er en ægte holdspiller, som sætter projektholdets produktivitet og succes før sin egen. Det er også vigtigt at være komfortabel med at lade enten produktejer eller udviklingsholdet tage kontrol med projektet, når det er nødvendigt. Dette kan en klassisk projektleder kan have svært ved. Med andre ord er Scrum Master en tjenende leder for sit scrum projekthold.

Hvis produktejerens computer dør, og udviklerne brokker sig over høje temperaturer i lokalet, er det Scrum Masteren, der sørger for at skaffe en ny computer og få kølet lokalet ned. Scrum Masterens jobbeskrivelse omhandler alt lige fra lavpraktiske opgaver til procesbeslutninger på strategisk og operationelt niveau, og antallet af scenarier, der kan opstå, er uendelige.

Find din Scrum Master her

Står du og mangler en Scrum Master til dit næste projekt, og vil du sikre dig, at udviklingsfasen udføres i henhold til scrum-metodens teori og metode? Hos ProData Consult dækker vores IT-konsulenter mere end 4.000 IT-kompetencer, og vores specialister kan derfor facilitere stort set alle IT-projekter. ProData Consult kan levere kvalitetssikrede Scrum Master konsulenter i løbet af blot 24 timer, og vi sikrer at du:

- Kommer hurtigt i gang og undgår potentielt dyre begynderfejl.

- Får et velfungerende scrum projekthold, som løbende arbejder med proces- og kvalitetsforbedringer.

- Får hurtigere leverancer og lavere omkostninger.

- Får hjælp til scrum implementering og organisatoriske forandringer.