PRINCE2 Projektleder

Hvis du ønsker en effektiv og struktureret projektmodel med præcis kommunikation og klar rollefordeling, har du brug for en PRINCE2 Projektleder.

Med en PRINCE2 Projektleder fra ProData Consult får du:

- Professionel styring af projektgruppens roller og opgaver

- En effektiv projektstyringsmodel med tydelige roller og ansvarsfordelinger

- Optimal udnyttelse af alle projektets ressourcer

- En erfaren IT-Projektleder med en efterspurgt certificering

it-competence_7
it-competence_2

Hvad kan en PRINCE2 Projektleder?

PRINCE2 er en forkortelse for Projects IN Controlled Environments, version 2.

PRINCE2 er en internationalt anerkendt certificering inden for projektledelse. PRINCE2 dækker over en særlig metode til projektstyring, der har fokus på klar kommunikation, forventningsafstemning og fleksibilitet.

Metoden er generel og kan derfor anvendes til alle typer af projekter - både store og små IT-projekter. PRINCE2 er i dag en af de mest udbredte projektstyringsmetoder i Danmark. Når du vælger en Projektleder med PRINCE2 certificering, får du en projektleder, der har fokus på, at alle roller og ansvarsområder er aftalte og synlige i hele processen.

Hvad enten du overvejer at udvikle en simpel webapplikation eller en stor og kompleks IT-løsning, er en PRINCE2 Projektleder en værdifuld kompetence at råde over. Det er blot afgørende, at metoden tilpasses virksomheden og det enkelte projekt. I samarbejde med en PRINCE2 Projektleder kan I aftale rammerne for IT-projektet, og hvordan det er muligt at tilpasse PRINCE2-metoden, så I får mest muligt ud af metodens potentiale.

En PRINCE2 Projektleder kan sikre, at alle projektgruppens medlemmer kender deres rolle på alle tidspunkter i projektforløbet, og at projektgruppen opnår konsensus om det fælles mål. Det er PRINCE2 Projektlederens ansvar, at IT-projektet færdiggøres til den aftalte deadline og lever op til de opsatte mål. Det sker gennem løbende opfølgning og koordinering af projektets ressourcer og opgaver. En PRINCE2 Projektleder indtager en central rolle i IT-projektet, hvor især overblik og gode formidlingsevner er vigtige egenskaber. For at projektet kan bevæge sig fremad, vil en PRINCE2 Projektleder sørge for, at projektholdet har de fornødne ressourcer og kompetencer, der er brug for undervejs.

Med en PRINCE2 Projektleder fra ProData Consult får du en projektleder med forståelse for IT og stor erfaring med IT-processer. Dermed sikrer du dig en projektleder, der har forståelse for projektgruppens specialer og kompetencer og dermed kan organisere projektets ressourcer på bedste vis. En PRINCE2 Projektleder fra ProData Consult ved præcis, hvad det kræver at lede en projektgruppe med specialiserede IT-konsulenter. PRINCE2 Projektlederen er projektgruppens direkte forbindelse til virksomhedens ledelse og har til opgave at informere ledelsen om, hvordan projektet skrider fremad og anmode ledelsen om flere ressourcer, hvis IT-projektet møder udfordringer.

Med fokus på klare roller og fleksibilitet i IT-projektet kan en PRINCE2 Projektleder hjælpe dig med at:

- Lede projektgruppen til et fælles mål

- Tydeliggøre projektets roller og ansvarsområder

- Minimere risikoen for potentielt dyre fejl

- Organisere projektets ressourcer, så de udnyttes optimalt

- Understøtte en agil udviklingsproces

Foruden PRINCE2 Projektledere findes der flere forgreninger og specialiseringer inden for projektledelse. ProData Consult huser IT-konsulenter med kompetencerne Scrum Master, Projektleder og ITIL Projektleder, der ligeledes kan udfylde rollen som Projektleder på IT-projekter.

Hvordan arbejder en PRINCE2 Projektleder?

En PRINCE2 Projektleder kan lede både små, simple IT-projekter og store risikofyldte projekter. PRINCE2-metoden er anvendelig til alle projektstørrelser. Som PRINCE2 Projektleder arbejder man med ejerskab og samarbejde i projektgruppen. Dette gøres ved at tydeliggøre projektgruppens respektive roller og opnå gennemsigtighed omkring opgavefordelingen.

Overblik og gode kommunikationsevner kendetegner PRINCE2 Projektlederens evner. Med en central rolle i projektgruppen er det afgørende, at man har gode lederevner og er god til at formidle. En PRINCE2 Projektleder arbejder selvstændigt og proaktivt for at være i stand til at imødekomme og forudse eventuelle udfordringer. Du kan være sikker på, at projektlederen altid er et skridt foran i processen og har fokus på at forudsige de eventuelle udfordringer, der kan sænke processen. ProData Consults PRINCE2 Projektledere besidder alle disse egenskaber.

Med en PRINCE2 Projektleder får du en udpræget holdspiller, der stræber mod at få et velfungerende samarbejde med projektgruppen, uanset hvilket udviklingsprojekt der er tale om. En PRINCE2 Projektleder er en fleksibel IT-konsulent, der kan træde til, når der er brug for det, og på effektiv vis blive en del af organisationen. PRINCE2 Projektledere har stærke samarbejdsevner og er vant til samarbejde med eksempelvis en WebudviklerSoftwareudviklerApp udvikler eller UX Designer.

Find din PRINCE2 Projektleder her

Leder du efter en projektleder med den eftertragtede PRINCE2 certificering? Hos ProData Consult dækker vores IT-konsulenter mere end 4.000 IT-kompetencer, og vores specialister kan derfor facilitere stort set alle IT-projekter. Uanset, om der er tale om små eller store projekter, har ProData Consult en erfaren og kompetent PRINCE2 Projektleder, der passer til jeres behov. ProData Consult sætter dig i forbindelse med en PRINCE2 Projektleder i løbet af blot 24 timer, og vi sikrer at du:

- Når i mål med IT-projektet til tiden

- Kan udnytte de mange fordele ved PRINCE2-metoden

- Får en effektiv udviklingsproces, hvor alle ressourcer udnyttes optimalt

- Får et velfungerende projekthold med klare rollefordelinger

- Kan gå den hurtigste og bedste vej fra idé til færdig IT-løsning