Oracle DBA

Når du vil have professionel administrering af virksomhedens Oracle database, har du brug for en Oracle DBA - Oracle Database Administrator.

- Med en Oracle DBA fra ProData Consult får du:

- En erfaren og professionel administrator

- Sikker håndtering af virksomhedens data

- Professionel håndtering af databasens brugerprofiler

- En fleksibel IT-konsulent med gode samarbejdsevner

it-competence_1
it-competence_4

Hvad kan en Oracle DBA?

En Oracle DBA (Oracle Database Administrator) fungerer som koordinator og administrator på virksomhedens Oracle databaser. Oracle har udviklet en af de mest stabile og omfattende databaser, der anvendes af større virksomheder til at strukturere og håndtere data. Oracles databaser er især velegnet til komplekse og store mængder af data, og med en Oracle DBA IT-konsulent får du indgående viden og kompetencer med speciale i netop Oracles databaser og værktøjer.

Data og databaser er ofte omdrejningspunkt for virksomhedens forretningsgange og processer. Databasens brugere, som eksempelvis kan være virksomhedens ansatte eller kunder, interagerer ofte med databasen, og derfor er det afgørende, at databasen administreres og vedligeholdes løbende. En Oracle DBA kan sørge for, at databasen på alle tidspunkter er opdateret og behandler data både effektivt og hurtigt.

I dag er data og viden om data en stor force i virksomheders strategi og målgruppeindsigt, og netop derfor er behandlingen af disse data en højtprioriteret vigtighed. Man gør typisk brug af en Oracle DBA, hvis man har en virksomhed, hvor det er nødvendigt, at data håndteres med stor sikkerhed og professionalisme. En Oracle DBA kan hjælpe med at opnå effektivitet omkring håndteringen af data og samtidig vende kompleksitet til struktur. En Oracle DBA er især værdifuld i tilfælde, hvor fx komplekse relationer eller personfølsomme data skal håndteres. En Oracle DBA sørger blandt andet for:

- Installering og opgradering af Oracle servere og applikationsværktøjer

- Oprettelse af databasernes opbevaringsstrukturer (Tablespaces)

- Løbende tilpasning af databasens struktur

- Allokering af plads i databasen

- Registrering af brugere og håndtering af brugeradgang

- Opretholdelse af sikkerhedssystemer

- Planlægning af backup og gendannelse af databasens informationer

- Implementering af nyt software i databasen

En Oracle DBA har ligeledes ansvar for at styre brugerroller og brugernes adgang til databasen. Dermed kan administratoren sikre, at de rette brugere får adgang til den nødvendige data. Med fokus på professionel strukturering af data, kan en Oracle DBA sikre at:

- Komplekse data struktureres og simplificeres

- Personfølsomme data håndteres professionelt

- Ingen data går tabt eller fejlplaceres

- Nyt software implementeres problemfrit i databasen

- Databasens brugere har de bedste arbejdsvilkår for deres opgaver

Som Oracle DBA kan man varetage alle opgaver omkring installation, konfigurering, opgradering, monitorering og vedligeholdelse af en virksomheds database. Dertil kommer opretholdelse af sikkerhedssystemer, så virksomhedens data ikke går tabt eller havner de forkerte steder.

Hvordan arbejder en Oracle DBA?

En professionel Oracle DBA arbejder med stort overblik og god planlægning. Det er en nødvendighed at have overblik over databasens indhold og strukturer for at kunne administrere databasen hensigtsmæssigt. Oracle Database Administratoren arbejder i databasen ved at anvende databasesprog såsom SQL (Structured Query Language), der kan håndtere og strukturere data.

Rollen som Oracle Database Administrator indebærer et stort ansvar, og derfor bør der anvendes erfarne og professionelle IT-konsulenter til administrator-rollen. Da en Oracle database kan være ganske stor og have mange brugere, kræver det nogle gange flere administratorer. Hos ProData Consult finder du både enkelte Oracle DBA IT-konsulenter eller teams af administratorer, der sammen kan varetage opgaven. Som Oracle DBA er det en vigtig opgave at holde databasen opdateret samt implementere nyt software løbende. Det betyder, at Oracle Database Administratoren vil samarbejde med Softwareudviklere, eller andre udviklingsressourcer, om at tilpasse de nye softwareløsninger til databasen. En Oracle DBA er derfor en udpræget holdspiller, der er vant til at samarbejde med andre IT-specialister. Foruden Oracle DBA råder ProData Consult også over kompetencen SQL Server DBA, der er ekspert i at administrere Microsoft SQL servere.

Virksomheden er altid udgangspunktet for en Oracle DBA. En kompetent Oracle DBA vil sætte sig ind i virksomhedens behov for datahåndtering og -struktur og rådgive om, hvordan Oracles database kan leve op til virksomhedens krav.

Find din Oracle DBA her

Leder du efter en Oracle Database Administrator til at styre og administrere virksomhedens database med stor sikkerhed? ProData Consult huser flere Oracle DBA'er, der med stor erfaring kan varetage administratorrollen. Hos ProData Consult dækker vores IT-konsulenter mere end 4.000 IT-kompetencer, og vores specialister kan derfor facilitere stort set alle IT-projekter. ProData Consult sætter dig i forbindelse med en Oracle DBA inden for bare 24 timer, og det sikres, at I får:

- En professionel og kompetent Database Administrator

- Ekspertviden i Oracle databaser og værktøjer

- Sikker håndtering af virksomhedens data

- En fleksibel Database Administrator med gode samarbejdsevner