MS SQL Server DBA

Ønsker du professionel administrering af data, og vil du sikre dig en velfungerende og sikker database, har du brug for en SQL Server DBA.

Med en SQL Server DBA fra ProData Consult får du:

- En erfaren og professionel Database Administrator

- En ekspert i håndtering af store datamængder.

- Sikker håndtering af kritiske data

- En fleksibel IT-konsulent med gode samarbejdsevner

it-competence_2
it-competence_4

Hvad kan en Microsoft SQL Server DBA?

En Microsoft SQL Server DBA (Database Administrator) administrerer SQL servere og databaser. SQL Server er et Microsoft-baseret system til databaseadministration, der anvendes af større virksomheder til at strukturere og håndtere data. Især i virksomheder med et stort Data Warehouse er en SQL Server DBA en vigtig kompetence at råde over. SQL servere opdateres løbende med nye versioner, der bliver bedre og stærkere. Den nyeste version af SQL Server fra 2014 har blandt andet missionskritisk ydeevne og indbyggede in-memory-teknologier.

En SQL Server DBA er især relevant for virksomheder, der håndterer store mængder af data og har mange transaktioner. Dette gør sig gældende for mange virksomheder i finansbranchen, der dagligt håndterer utallige transaktioner, og for hvem en velfungerende database er altafgørende. En SQL Server DBA er med til at sikre, at databasen fungerer optimalt, og vil løbende varetage opgaver som opdateringer, indeksering og replikering. Derudover sørger en SQL Server DBA blandt andet for følgende opgaver:

- Identificering og håndtering af problemer i databasen

- Rapportering og løsning af SQL Server advarsler

- Monitorering af SQL Serveren for potentielle problemer

- Implementering af nye SQL Server applikationer

- Løbende tilpasning af databasens struktur

Man gør typisk brug af en SQL Server DBA i virksomheder, hvor der er brug for, at data håndteres med stor professionalisme. I dag er viden og data en stor force i virksomheder, og behandlingen af dette er af stor vigtighed - i nogle tilfælde er datahåndtering endda kernen i virksomheden. Databasens brugere (ansatte, brugere eller kunder) interagerer ofte med databasen, og derfor er det afgørende, at databasen administreres og vedligeholdes konstant. En SQL Server DBA sørger for, at databasen på alle tidspunkter fungerer optimalt og behandler data på den tiltænkte måde. Med en SQL Server DBA får du administrator-kompetencer med speciale i netop SQL Serveren. Vælger du en SQL Server DBA, kan du være sikker på at få en IT-konsulent med indgående viden om Microsoft SQL databaser og værktøjer. Som SQL Server DBA kan man varetage opgaver som installation, konfigurering, opgradering, monitorering og vedligeholdelse af databasen. Dertil kommer opretholdelse af sikkerhedssystemer, så virksomhedens data ikke går tabt eller havner i de forkerte hænder. Rollen som SQL Server DBA indebærer altså et større arbejdsområde og ansvarsområde, hvor det især er vigtigt at have erfaring med SQL servere.

Med fokus på professionel håndtering af store datamængder, kan en SQL Server DBA sikre at:

- Komplekse data struktureres og simplificeres

- Databasen fungerer optimalt på alle tidspunker

- Data håndteres professionelt, og intet går tabt

- Nyt software implementeres problemfrit i databasen

Hvordan arbejder en Microsoft SQL Server DBA?

En SQL Server DBA arbejder struktureret og med stort overblik. Det er en nødvendighed at have overblik over databasens indhold og strukturer for at administrere databasen. Som SQL Server DBA anvender man databasesproget SQL (Structured Query Language) til at håndtere og strukturere databasens indhold.

Med titlen SQL Server Database Administrator medfølger et stort ansvar, og derfor bør du kun placere erfarne og professionelle IT-konsulenter i administrator-rollen. I enkelte situationer kan der være brug for mere end én SQL Server DBA til opgaven. Hos ProData Consult finder du både enkelte MS SQL Server DBA IT-konsulenter og teams af administratorer, der sammen kan varetage opgaven.

Som SQL Server DBA er det vigtigt at holde databasen opdateret samt implementere nyt software løbende. Det betyder, at SQL Server Database Administratoren skal samarbejde med softwareudviklere, eller andre udviklingsressourcer, om at tilpasse de nye softwareløsninger til databasen, så implementeringen bliver problemfri. En SQL Server DBA er derfor vant til at samarbejde med andre IT-specialister og befinder sig godt i et team. Ud over SQL Server DBA'ere råder ProData Consult også over kompetencen Oracle DBA, der besidder ekspertise i administration af Oracles databaser.

Find din Microsoft SQL Server DBA her

Mangler du en SQL Server Database Administrator til at styre virksomhedens database? ProData Consult omfatter flere SQL Server DBA'ere, der med stor erfaring kan varetage administrator-rollen. Hos ProData Consult dækker vores IT-konsulenter mere end 4.000 IT-kompetencer, og vores specialister kan således varetage langt de fleste IT-projekter. ProData Consult sætter dig i forbindelse med den eller de rette SQL Server DBA's, hvorved I får:

- En professionel og kompetent Database Administrator

- Ekspertviden i MS SQL Server databaser og værktøjer

- Sikker håndtering af kritiske data

- En fleksibel Database Administrator med gode samarbejdsevner