ProData Consult styrkede forretningen og løftede indtjeningen i 2018

3. april 2019

ProData Consult skabte fremgang i forretningen og leverede koncernens højeste omsætning og indtjening nogensinde i 2018, hvor der var fokus på at systematisere salgsindsatsen og styrke processer og systemer.

I 2018 løftede ProData Consult omsætningen med 5% til 957 mio. kr. og indtjeningen (EBITDA) med 45% til 64 mio. kr. svarende til en styrket EBITDA-margin på 6,7%. Den positive udvikling var drevet af et skærpet fokus på lønsomhed og konsolidering af ProData Consults førende markedsposition.

”Vi skabte gode resultater i 2018 og konsoliderede vores position i Danmark som det største konsulenthus inden for levering af high-end IT- og forretningskonsulentydelser på timebasis. Samtidig styrkede vi vores markedsposition i de øvrige nordiske lande og havde for første gang en overvægt af udenlandske medarbejdere efter fortsat udvidelse af vores succesfulde aktiviteter i Polen,” siger Søren Rode, administrerende direktør i ProData Consult.

Koncernens fremgang var i særdeleshed drevet af ProData Consults polske ’Nearshoring-as-a-Service’-løsning (’NaaS’), som giver skandinaviske kunder adgang til polske IT-konsulenter med stærke specialistkompetencer.

”Vi oplever stigende efterspørgsel efter vores ’Nearshoring-as-a-Service’-løsning, der tilbyder en særdeles konkurrencedygtig kombination af høj kvalitet og skalérbarhed. Modellen giver vores kunder adgang til specialistprofiler, der kan være meget vanskelige at finde i de nordiske lande, og er derfor et stærkt supplement til vores daglige indsats for at hjælpe kunderne lokalt og onsite,” forklarer Søren Rode.

I 2018 høstede ProData Consult de første resultater af de initiativer, som koncernen iværksatte i 2017 for at forbedre interne processer, øge automatisering og skabe bæredygtige systemer, der kan sikre fortsat fremgang og høj servicekvalitet.

”Vi er tilfredse med, at de iværksatte tiltag har virket og er slået igennem allerede i 2018 efter en periode med kraftig vækst, hvor vi har mere end fordoblet omsætningen de seneste tre år. I 2018 var vi i stand til at imødekomme kundernes efterspørgsel og sikre den højeste kundetilfredshed nogensinde, mens vi samtidig skabte kontrolleret og lønsom vækst ved at holde et skarpt fokus på omkostningsniveauet og overskudsgraden,” fortæller Søren Rode.

Polaris Private Equity indtrådte som hovedaktionær i ProData Consult i 2018 og har bidraget til en acceleration af koncernens indsats for at sikre fortsat udvikling og professionalisering. Indsatsen har blandt andet omfattet ansættelse af erfarne profiler i flere nøglestillinger i virksomheden.

”Polaris’ indtræden i ejerkredsen har ført en øget grad af professionalisme med sig, og vores nye bestyrelse og medarbejdere har medbragt erfaring og strategisk knowhow, som har sat sit præg på forretningen og ventes at bidrage til fortsat lønsom vækst,” siger Søren Rode.

I 2019 forventer ProData Consult at fortsætte den positive udvikling og skabe vækst i omsætningen, bruttoresultatet og indtjeningen (EBITDA). Derudover venter koncernen at øge medarbejderantallet, mens det skarpe fokus på omkostningerne fastholdes.

Yderligere oplysninger:

Søren Rode, administrerende direktør
Agner N. Mark, bestyrelsesformand
Tlf.: +45 23 24 72 10

Hoved- og nøgletal, ProData Consult-koncernen

Mio. kr.

2018

2017

2016

2015

2014

Nettoomsætning

957

910

693

463

421

Bruttoresultat

127

110

96

73

69

Resultat før afskrivninger (EBITDA)

64

44

50

37

29

Resultat før skat

51

31

40

33

27

Årets resultat

38

22

29

25

20

Bruttomargin

13,3%

12,0%

13,9%

15,8%

16,4%

EBITDA-margin

6,7%

4,8%

6,1%

8,0%

7,0%

Antal medarbejdere, gns.

130

127

110

77

75

Om ProData Consult

ProData Consult er Danmarks førende uafhængige konsulenthus med fokus på forretnings- og IT-konsulenter og flere end 1.100 aktive konsulenter på opgaver for kunder. Koncernen leverer high-end forretnings- og IT-konsulenter og råder over et stort netværk af kompetente og erfarne IT-specialister. ProData Consult har hovedsæde i København og afdelinger/datterselskaber i Aarhus, Aalborg, Norge, Sverige, Polen, Tyskland og Holland. Virksomheden blev etableret i 1994 og har siden 2018 været ejet af hovedaktionæren Polaris Private Equity og en kreds af ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

related posts