ProData Consult Group opnår ISAE 3000 GDPR erklæring for 2020

Det er med stolthed, at vi kan meddele, at ProData Consult Group har opnået en ISAE 3000 GDPR revisionserklæring. Grundlæggende er dette et bevis på, at vi overholder og efterlever bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen (General Data Protection Regulation).

Hos ProData Consult er sikringen af kunde- og konsulentdata en opgave, der har topprioritet:

"Vi er stolte over, at vi igen har opnået en uafhængig ISAE 3000 GDPR erklæring, som bekræfter kvaliteten af vores interne processer. Vi er et selskab i aktiv vækst, senest med selskabsudvidelser i hhv. Sverige og Norge og fastholdelse af den høje kvalitet kommer såvel nuværende som nye konsulenter og kunder til gode", siger Claus Flinck, Group CIO i ProData Consult.

Sikring af persondata er en elementær del af processerne hos ProData Consult. I mere end 20 år har der i ProData Consult været fokus på en ordentlig og sikker håndtering af al data, som behandles i virksomheden. Det er en forudsætning, som skal være på plads for enhver forretningsaktivitet:

”Vi har stort fokus på at behandle persondata på en ansvarlig måde. Vi værner om de registreredes rettigheder og har tænkt sikkerhed ind i vores processer. Eksempelvis, har vi siden 2007 haft privatlivsbetingelser og samtykkeerklæringer på vores website, så al den data vi modtager fra konsulenter, kun bliver behandlet til de aftalte og meget snævre formål som fx at sikre en konsulent en ny opgave”, forklarer Claus Flinck.

ISAE 3000 GDPR

En ISAE 3000 GDPR revisionserklæring tager udgangspunkt i den danske databeskyttelseslov, som er baseret på EU-GDPR og omfatter alle virksomheder i EU. Loven gælder for enhver form for håndtering af personoplysninger, herunder: indsamling, registrering, dataklassificering, opbevaring, brug, videregivelse, samkøring og sletning.

Virksomhederne bliver revideret op mod bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen. Konkret bliver der under revisionsprocessen foretaget et grundigt eftersyn af virksomhedens kontroller i form af stikprøvekontrol, observation, og afholdelse af interviews med relevante medarbejdere, samt en gennemgang af udleveret dokumentation for de forskellige områder.

related posts