Anders Gratte

Årsresultat 2021

ProData Consult styrer mod den europæiske superliga

Det danske it-konsulenthus ProData Consult præsterede i 2021 endnu en gang tocifret vækst på alle nøglemarkeder, og selskabet rundede for første gang 2 mia. kr. i årlig omsætning, fremgår det af årsrapporten, der blev offentliggjort 14. juni 2022.

14. juni 2022

ProData Consult øgede i 2021 omsætningen med mere end 40 pct. fra 1,5 mia. i 2020 til 2,1 mia. kr. i 2021 og opnåede tocifret organisk vækst på alle kernemarkeder. Årets resultat (adjusted EBITDA) udgjorde 161 mio. kr. – en stigning på 34% i forhold til året før.

Nu er ProData Consult parat til at skifte op på den helt store klinge. Omsætningsmålet for 2022 er næsten en fordobling, og ambitionen er at runde 4 milliarder.

– Vores ambition er at blive en af Europas største it-konsulentvirksomheder indenfor vores segment i 2025. Det har vi skabt alle forudsætninger for i 2021, siger CEO Anders Gratte, ProData Consult.

Grafik fra årsrapport 2021

Højdepunkter 2021: Tallene viser solid fremgang og vækst.

{  Vores ambition er at blive en af Europas største it-konsulentvirksomheder indenfor vores segment i 2025. Det har vi skabt alle forudsætninger for i 2021, siger CEO Anders Gratte, ProData Consult.   }

Markante opkøb og fortsat organisk vækst

Afsættet er en konkurrencedygtig forretningsmodel, udsigt til betydelig markedsvækst samt det forhold, at ProData Consult i 2021 gennemførte to markante virksomhedsopkøb. I november overtog ProData Consult franske emagine Group med stærke markedspositioner i Frankrig, Tyskland og Storbritannien.

Opkøbet af emagine Group har været et helt afgørende skridt i bestræbelser på at komme i den europæiske superliga. Selskabet rykker dermed fra at være en førende aktør i Skandinavien og Polen til nu at være et markant pan-europæisk konsulenthus inden for it og tech.

– Integrationen mellem vore to virksomheder er gået helt som planlagt og er modtaget meget positivt af medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Vi står stærkere end nogensinde til at vinde yderligere markedsandele, siger Anders Gratte.

Opkøbet af emagine Group skete kort tid efter, at ProData Consult havde gennemført et vellykket opkøb og integration af det norske konsulenthus Bragd Consulting Network.

Da de to opkøb blev gennemført i løbet af 2021, indgår de kun forholdsmæssigt i årsregnskabet for 2021. Var de to selskabers omsætning indregnet på årsbasis, ville ProData Consults omsætning for 2021 have udgjort 3,3 mia. kr. mod nu 2,1 mia. kr.

Solide vækstudsigter og flere opkøb på vej

Anders Gratte ser meget positivt på de fortsatte vækstmuligheder for ProData Consult.

Anders Gratte

Anders Gratte startede som direktør i ProData Consult i 2020, efter en tid som bestyrelsesmedlem.

– Stadig flere virksomheder får øjnene op for det, vi står for, og vi inddrages i stadigt mere komplekse opgaver, fordi kunderne har tillid til kvaliteten i vores leverancer og services. Vi har specialiseret os i at give kunderne stor skalerbarhed, maksimal fleksibilitet og en høj træfsikkerhed, når det gælder om at bringe den helt rigtige it-ekspertise i spil.

– Covid-19 har sat digitalisering øverst på dagsordenen i de fleste virksomheder, og der er stor efterspørgsel på it-ekspertise og it-medarbejdere. Samtidig har mange it-konsulenter under pandemien fået smag for mere fleksible arbejdsformer. Stadigt flere foretrækker freelance-modeller, som dels betyder større fleksibilitet, dels giver den enkelte mulighed for at blive inddraget i de mest spændende projekter og opgaver. Det er den virkelighed, vi matcher, og de megatrends, som vores forretningsmodel tager højde for. Det bestyrker os i, at vi når de mål, vi har sat os for de kommende år. Vi har masser af potentiale i Europa, siger Anders Gratte.

De resultatrige opkøb de seneste år har givet appetit på mere. ProData Consult er i dialog med potentielle opkøbskandidater og forventer at gennemføre nye opkøb i løbet af 2022 uden at det dog er indregnet i de føromtalte forventninger til 2022, fortæller Anders Gratte.

DKK mio.

2021 2020 Ændr.

Omsætning

2.152,7 1.509,7 43 %
Bruttofortjeneste 244,7 182,8 34 %
Justeret EBITDA 160,7 119,6 34 %


Årets resultat

69,8 46,2 51 %

Om ProData Consult

ProData Consult, stiftet i 1994, er Nordeuropas førende leverandør af high-end forretnings- og it-konsulentydelser. ProData Consult tilbyder konsulentydelser i kraft af et omfattende netværk af freelancere, Nearshoring-as-a-Service samt en række leverancestyringstjenester.

Selskabet opkøbte sidste år det fransk-baserede emagine Group. Dermed blev den førende markedsposition i Norden og Polen udstrakt til Frankrig, Tyskland og Storbritannien.

Selskabet tæller sammen med emagine 24 kontorer med mere end 400 medarbejdere i ni lande og råder over mere end 4.500 konsulenter på kontrakt.

Dertil kommer et netværk på 40.000+ ekspertkonsulenter. Selskabets majoritetsaktionær er Axcel.

{

Stadig flere virksomheder får øjnene op for det, vi står for, og vi inddrages i stadigt mere komplekse opgaver, fordi kunderne har tillid til kvaliteten i vores leverancer og services.

 

Anders Gratte

}

prodata_consult-emagine_annual_report-img

2021 Annual report