IT executive in the airport

IT-udvikling uden grænser

Flere og flere virksomheder i Skandinavien har problemer med at få fat i de rette IT-kompetencer. Det bremser projekter, leverancer og i sidste ende forretningen. Men tør man rette blikket mod udlandet, får virksomheden mulighed for at drage nytte af de mange IT-specialister, der er at finde i nærområdet.

Mangel på IT-ressourcer er en voksende problemstilling i Skandinavien

Det er efterhånden alment kendt, at skandinaviske virksomheder har udfordringer ved at skaffe de IT-kompetencer. I de markeder vi opererer (Danmark, Sverige, Norge og Holland), oplever vi, at virksomhederne i stigende grad har udfordringer med at skalere. Undersøgelser viser, at virksomheder i dag allerede oplever mangel på kvalificerede IT-specialister, og at dette behov vil stige fremadrettet.

Det koster dyrt

Ovenstående problemstilling bliver i dagligdagens arbejde særlig synligt for blandt andet afdelingschefer og program- og projektledere, der kæmper med at få ressourcerne til at levere de forventede projekter, løsninger og resultater. Men for hele forretningen har det også tydelige konsekvenser. I Danmark og Norge har henholdsvis 42,7% og 46% af virksomhederne enten måtte sige nej til ordre, sige nej til nye markeder eller udsætte udvikling og innovation som direkte konsekvens af mangel på de rette IT-kompetencer. I Sverige fremstår det ligeledes som den største udfordring for fortsat vækst i den digitale sektor.

Med andre ord; det er dyrt for de skandinaviske virksomheder at mangle de rette IT-kompetencer.

IT-utvikling-uten-grenser-copy

Tøvende overfor udlandet

Og selvom problemstillingen er voksende i de skandinaviske virksomheder og konsekvenserne er store, oplever vi stadig en tilbageholdende indstilling til at søge mod udlandet, hvor mængden af IT-talenter ellers vokser. Eksempelvis er det i Danmark og Norge kun henholdsvis 23% og 17% af de virksomheder, som forgæves har forsøgt at rekruttere IT-ressourcer, der har valgt at outsource og/eller flytte dele af virksomheden til udlandet (som eksempelvis ved nearshoring eller offshoring). Og den statistik kan virke besynderlig, når alternativet i mange tilfælde er at opgive udvikling og ordrer. Men hvorfor er virksomhederne så tøvende overfor udlandet?

I forhold til nearshoring kan den store tilbageholdenhed, i vores optik, især skyldes, at virksomhederne har en fejlagtig forståelse af, hvad det egentlig kræver at udnytte det store potentiale, man finder i udlandet. Mange tror fejlagtigt, at nearshoring er en lang og tung proces, hvor der går lang tid, før man kan begynde at høste frugterne. Sådan forholder det sig ikke nødvendigvis. I virkeligheden er det, med en etableret og professionel leverandør, relativt simpelt og kan tage ned til mellem 30-45 dage, før man kan have et team, der er klar til at producere og levere resultater.

IT-utvikling-uten-grenser-copy-2

Kæmpe volumen af softwarespecialister i Polen

Det er især softwarespecialister, som virksomhederne efterspørger. Og kigger man mod Polen, finder man en stor volumen af kompetente softwareudviklere.

Der uddannes mere end 15.000 nye IT-ingeniører i Polen årligt. Hver 10. IT-ingeniør der uddannes i EU, udklækkes i Polen. Alene på volumen er der tale om en helt anden størrelsesorden, end vi er vandt til i Danmark.

Polen er garant for IT-kompetencer på absolut topniveau. At være IT-ingeniør og softwareudvikler i Polen betyder høj status og prestige. Det betyder også, at det er den dygtigste og mest ambitiøse del af den polske ungdom, der tager en IT-faglig uddannelse.

Samtidig har man en lang tradition for ingeniør- og IT-uddannelser på de polske universiteter, hvilket betyder, at uddannelserne i dag er blandt de bedste i Europa. Flere og flere internationale firmaer, herunder førende banker, har etableret sig i Polen, og det har øget mængden af mere erfarne og tunge konsulenter. De tekniske kompetencer hos IT-konsulenterne i Polen er derfor på et meget højt niveau og regnes blandt de absolut bedste i verden.

Kilder anvendt i artiklen

Erhvervsstyrelsen Danmark.
IT-kompetensbristen – IT&telefomförtagen
IKT Norges kompetanseundersøkelse 2017
IT barometer 2018 – IT-branchen Danmark
IT i praksis - Rambøll

related posts