Pressemeddelelse: Polaris investerer i IT-konsulenthuset ProData Consult

Polaris har indgået aftale om at erhverve aktiemajoriteten i ProData Consult, der er Danmarks førende uafhængige IT-konsulenthus med fokus på forretnings- og IT-konsulenter. De seneste 15 år har ProData Consult skabt en gennemsnitlig årlig vækst på over 20%, og koncernen har i dag aktiviteter i Danmark, Norge, Sverige, Polen, Tyskland og Holland. Investeringen er den sjette i Polaris’ fjerde fond.

Med en vækst på over 30% i 2017 opnåede ProData Consult en omsætning på 910 mio. kr. med afsæt i virksomhedens kerneforretning, som er levering af high-end forretnings- og IT-konsulenter til en række anerkendte kunder, især i den finansielle sektor. ProData Consults succesfulde polske ’nearshoring-as-a-service’-løsning (’NaaS’), som giver skandinaviske kunder adgang til polske IT-konsulenter med stærke specialistkompetencer, fortsatte ligeledes en meget stærk udvikling i 2017 med en vækst på over 40%. Koncernens førende position i det danske marked og den positive udvikling i både kerneforretningen og det hastigt voksende ’NaaS’-forretningsområde skal fastholdes, ligesom systemer og processer skal styrkes med Polaris som medejer, så ProData Consult kan indtage en førende position i det nordeuropæiske marked.

”De seneste tre år har vi mere end fordoblet omsætningen i ProData Consult, og vi har samtidig formået at udvide vores forretning og løfte kundetilfredsheden til det højeste niveau nogensinde. Vi ser fortsat store muligheder i vores markeder med afsæt i vores kompetente medarbejdere samt robuste processer og IT-systemer, der sikrer det helt rigtige match mellem vores kunder og konsulenter. Vi ser ligeledes store muligheder i vores unikke tilbud til skandinaviske virksomheder, som kan opnå en særdeles konkurrencedygtig kombination af høj kvalitet og skalérbarhed med vores polske ’NaaS’-løsning. Vi har haft en god og grundig dialog med Polaris og ser meget frem til at trække på deres indgående erfaring fra lignende vækstvirksomheder, så vi i fællesskab kan professionalisere virksomheden yderligere og forløse potentialet fuldt ud i de kommende år,” siger Søren Rode, administrerende direktør i ProData Consult.

Det samlede marked for IT services i de lande, hvor ProData Consult har aktiviteter i dag, udgør omkring 100 mia. kr. og vokser 3-5% årligt. I dette marked opererer koncernen inden for områderne freelance-konsulentydelser og ’nearshoring’, som begge er i fremdrift og i øvrigt bidrager til at reducere virksomhedens konjunkturfølsomhed. ProData Consult er således stærkt positioneret til at drage fordel af den stadig større udbredelse af ’gig economy’, hvor flere dygtige konsulenter foretrækker at arbejde freelance eller fra egne små selvstændige virksomheder. Partnerskabet mellem ProData Consult og Polaris skal skabe det bedste grundlag for at udnytte mulighederne i det nordeuropæiske marked og Polen med henblik på at sikre kontrolleret og lønsom vækst i de kommende år.

”Vi har fulgt ProData Consults stærke udvikling og deres nyskabende tilgang til markedet i en længere periode, hvor vi er blevet overbevist om, at virksomheden har et stort udviklingspotentiale. Vi vil gøre vores til at understøtte væksten og skabe en endnu stærkere forretning ved at byde ind med vores erfaringer og strategisk knowhow fra andre vækstvirksomheder, hvor vi fokuserer på at systematisere salgsindsatsen og styrke processer og systemer,” siger Jan Johan Kühl, Managing Partner i Polaris.

ProData Consults ledelse fortsætter uændret, og den nuværende ejerkreds – som udgøres af ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer – og nøglemedarbejdere medinvesterer i virksomheden sammen med Polaris. Parterne har aftalt ikke at oplyse købsprisen.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
ProData Consult – Søren Rode, administrerende direktør -
Tlf.: +45 25 60 24 37

Polaris – Jan Johan Kühl, Managing Partner - Tlf.: +45 23 25 32 66

Om ProData Consult (www.prodata.dk)

ProData Consult er Danmarks førende uafhængige konsulenthus med fokus på forretnings- og IT-konsulenter. Koncernen leverer high-end forretnings- og IT-konsulenter til sine kunder og råder over et stort netværk af kompetente og erfarne IT-specialister. ProData Consult har hovedsæde i København og afdelinger/datterselskaber i Aarhus, Aalborg, Norge, Sverige, Polen, Tyskland og Holland. Virksomheden blev etableret i 1994 og har siden været ejet af en kreds af ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Om Polaris (www.polarisequity.dk)

Polaris er en dansk/svensk kapitalfond med hovedsæde i København, som investerer i veletablerede mindre og mellemstore virksomheder i Norden. Polaris har siden 1998 rejst 4 fonde med mere end 9 mia. kr. i kapitaltilsagn. Polaris’ investeringsfokus er virksomheder med vækst- samt udviklingspotentiale og en omsætning på typisk 200-1.500 mio. kr. Polaris har til dato investeret i 36 virksomheder, hertil kommer flere end 60 tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. Polaris ejer i dag 12 virksomheder med en samlet omsætning på 7 mia. kr. og 5.000 ansatte.

related posts