Nearshoring vs. Offshoring – Hvordan vælger du?

Der er flere muligheder, når man overvejer at outsource, hvilket er ideelt, når virksomheden har besvær med at skaffe de rette IT-kompetencer. Og hvis turen går ud over landets grænser, står valget mellem nearshoring og offshoring. Selvom begge begreber bygger på samme tanke – at flytte IT-aktiviteter ud af landet –er de meget forskellige. Her kan du læse vores vurdering af fordele og ulemper, og hvordan du vælger mellem de to.

Har du simple eller komplekse opgaver?

Kompleksiteten i de opgaver, du ønsker at outsource, kan være afgørende for, hvad du bør vælge.

Simple opgaver kan være nemmere at beskrive og specificere, så det tydeligt fremgår, hvilke opgaver der ønskes udført. Ved simple opgaver kan offshoring være en god løsning. Ofte får du ved offshoring adgang til en arbejdsstyrke, der forstår at levere på baggrund af dine specifikationer og som er mindre tilbøjelig til at tage selvstændige valg. Og det kan være godt ved opgaver, man kan definere skarpt og præcist. Derudover kan support og driftsopgaver grundet tidsforskellen varetages henover natten, hvilket kan være en fordel. Når det kommer til opgaveudførelse, er offshoring oftest et godt valg.

Mere komplekse og forretningskritiske opgaver kan omvendt være svære at specificere og lave en kravspecifikation på, der udførligt dækker alle detaljer. Det kalder på et tættere og mere kontinuerligt samarbejde, således at man bedre kan navigere i de usikkerheder, der opstår undervejs. Her egner nearshoring sig i mange situationer bedre end offshoring. Det skyldes blandt andet, at du ved nearshoring opererer i samme tidszone, og derfor kan arbejdsstyrken meget nemmere indgå som en naturlig del af et projekt eller team. Det bliver med andre ord nemmere at håndtere uforudsete hændelser. Samtidig får du en arbejdsstyrke, der i større grad har en problemorienteret tilgang. Du vil i højere grad få modspil, sparring og fagligt input. Så når det kommer til komplekse opgaver, der kræver problemløsning og faglig selvstændighed, er nearshoring oftest det oplagte valg.

Hvor travlt har du med at komme i gang?

Der er også et tidsmæssigt aspekt, du bør have med i dine overvejelser. For det er relativt mere komplekst at komme i gang med offshoring fremfor nearshoring.

Ved nearshoring er det en fordel, at du oftest bliver inden for EU. Det gør det langt nemmere at udveksle arbejdskraft, information og data, og det kræver i mange tilfælde et minimum af planlægning og ressourcer at komme i gang. Den korte rejseafstand gør det nemt at tjekke udvalgte lokaliseringer ud inden udvælgelse, og derudover bliver det også nemt at hente de udvalgte konsulenter/medarbejdere til hovedkontoret til et introduktionsforløb, der kan få virksomhedens kultur godt ind under huden på de nye. Hele opstarten er derfor relativt ukompliceret og kan klares hurtigt.

Ved offshoring gør den store distance, samt at landet ikke er medlem af EU, at opstarten kræver flere ressourcer og mere planlægning – det er ofte mere bureaukratisk tungt. Det kan derfor indledningsvis være en større organisatorisk øvelse at få en offshore operation op at køre.

Handler det om økonomi?

Selvom opstarten kan være mere kompleks ved offshoring, og øvelsen i at komme i gang kan være en ressourcekrævende affære, er udgifterne til medarbejdere/konsulenter i mange tilfælde mere kosteffektive ved offshoring end ved nearshoring. Sammenlignet med skandinaviske priser kan der være en besparelse at hente ved begge muligheder, men hvis besparelser er det eneste kriterie, er offshoring oftest den mest oplagte mulighed af de to.

Driver du agil udvikling?

Det er naturligvis muligt, at få et agilt setup til at virke med begge modeller. Men den fleksibilitet og skalerbarhed nearshoring tilbyder, understøtter i langt højere grad de agile udviklingsmodeller, som vinder ind hos virksomhederne i dag. Evnen til at kunne tilpasse sig løbende, være omstillingsparat og være først på markedet med de bedste løsninger er nødvendigt for en moderne virksomhed. Og det kan være en udfordring, hvis man har alt for rigide processer for at skalere i ressourcer, samt hvis det daglige samarbejde, som er nødvendigt i et agilt set-up ikke trives. Her spiller den geografiske, men også kulturelle distance en stor rolle.

NSinfographic

related posts