4 tegn på, at du har brug for en IT-konsulent

Har jeres organisation i visse perioder ekstra travlt, eller ligger der vitale projekter i pipelinen og venter? Det kan tyde på, at der periodevis er et behov for at få tilført ekstra IT-ressourcer.

I har periodevis brug for at skalere op i ressourcer

Har jeres organisation i visse perioder ekstra travlt, eller ligger der vitale projekter i pipelinen og venter? Det kan tyde på, at der periodevis er et behov for at få tilført ekstra IT-ressourcer, på en fleksibel måde, hvor man samtidig har mulighed for at skalere ned igen, når den travle periode eller det vitale forretningsprojekt er kørt i mål. Her kan en eller flere IT-konsulenter være den oplagte løsning.

I har behov for specialistkompetencer

Det kan være svært at dække kompetencebehovene i en IT-afdeling eller organisation med fastansatte medarbejdere året rundt. Det gælder især, når der opstår akutte behov for specialistkompetencer indenfor en særlig platform, teknologi, udviklingssprog eller metode – og i takt med den øgede digitalisering samt skiftende teknologier sker det oftere. IT-konsulenters hovedformål er at tilføre specialistkompetencer, når virksomheden/kunden har brug for det - og det kan både være kortvarigt eller langvarigt. Mange IT-konsulenters kompetenceprofil er så specifik og specialiseret, at uanset hvilken særlig, skæv eller mainstream sammensætning af kompetenceprofil I mangler, så findes der en IT-konsulent, der kan imødekomme jeres behov.

I har en brand, der skal slukkes

Jeres server er nede, I sakker bagud i forhold projektplanen, Scrum-teamet står uden en Scrum Master, I har fundet et hul i jeres IT-sikkerhed – ja, der kan opstå mange situationer, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed og en erfaren specialist til at håndtere problemet. Og i en travl hverdag kan det være svært at allokere ressourcer eller at finde kompetencerne internt i organisationen. I disse situationer er det oplagt at bringe en IT-konsulent ombord. Erfarne IT-konsulenter forstår at komme ind, tage fat om problemets kerne og levere mærkbar værdi fra første dag – og dermed også hurtigt få slukket eller i hvert fald mindsket skaderne af den brand, der er opstået.

I har brug for sparring og nye perspektiver

I står måske i en situation, hvor I har vanskeligt ved at greje et bestemt problem, eller måske har i allerede identificeret årsagen til problemet, men er i tvivl om, hvordan I løser det bedst muligt. Her kan det være rart med et nyt perspektiv fra en udefrakommende, der kan give sin objektive mening, bringe erfaring fra lignende problemstillinger i spil og som ikke har andre agendaer end at levere værdi og kvalitet til dig som kunde. Eksterne IT-konsulenter kommer med en tung rygsæk fyldt med værktøjer og erfaringer, og der findes altid en konsulent, der har håndteret problemstillingen, I står overfor.

related posts